DEĞİŞİM TEORİMİZ

Y

ÖM Kamp olarak yürüttüğümüz faaliyetler ile gezegenin üstün faydasını gözetirken, aynı zamanda katılımcılarımız için öğretici deneyimler tasarlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz kamp ve açık hava organizasyonlarımız ile aşağıda sıraladığımız değişimlere erişmeyi hedefliyoruz. Tüm faaliyetlerimizi aşağıdaki ilkelerimizi gerçekleştirebilmek adına hayata geçiriyoruz.

İ

nsan ve doğa odaklı bir ekosisteme ihtiyacımız olduğunu düşünüyor ve güncel yaşam tarzımızın bu gerekliliği karşılamadığını görüyor ve alışkanlıklarımızı değiştirmeye çalışıyoruz. YÖM KAMP olarak, İnsan ve çevre odaklı dönüşümü savunuyor ve farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Çeşitlilik ve kapsayıcılık bizim için önemli; farklı yaş, ilgi alanları ve ihtiyaçları olan kişi ve kurumlara erişebilmeyi değerli buluyoruz. Bu sayede farklı grupların birbirinden öğrenebileceği ortamlar tasarlayarak öğrenmelerini çeşitlendiriyoruz. Yaşam boyu öğrenmeyi destekliyor, öğrenmenin bir sınırı olduğuna inanmıyor ve sosyal fayda için çalışıyoruz.

T

emel ilkelerimize ek olarak hizmet ve amaçlarımız arasındaki ilişkiyi anlatan değişim teorimizi de sizlerle paylaşıyoruz.

Faaliyetler

Ara Sonuçlar

Sonuçlar

Hedefler

Nihai Amaç

Doğa Kampları, Tematik kamplar

Doğa Kampları, tematik kamplar, gençlik kampları, kurumlara özel kamplar

Fiziksel aktivite seviyesinin artması

Stres seviyesinde azalma

Aile ile geçirilen nitelikli zamanın artması

Bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının güçlenmesi

Kuvvetli aile ilişkileri

Ruhsal açıdan sağlıklı bireyler

Doğada olmanın alışkanlık haline gelmesini sağlamak

Kişinin kendisi ve ailesine ayırdığı vaktin artması için imkan yaratmak

Doğa kampları, tematik kamplar, gençlik kampları, gönüllülük kampları, kurumlara özel kamplar

Ekoloji, teknoloji, finansal gibi temel okuryazarlıklara sahip olma

Öğrenme ve yenilenme becerilerinde gelişim

Yaşam ve mesleki becerilerde gelişim

Sosyal + duygusal becerilerde gelişim

Sahip oldukları bilgi ve beceriler ile bireylerin adaptasyon seviyelerinin yükselmesi

21. yüzyıl yetkinliklerinin gelişiminin desteklenmesi

Gönüllülük kampları, Tematik kamplar, Gençlik kampları, Doğa için Liderlik kampı

Gezegeni anlamaya ve korumaya yönelik istek geliştirmek

Kamplardaki atölyeler vasıtası ile gezegeni yakından tanımak

Dünya vatandaşlığının getirdiği donanımlardan gezegene dair farkındalığı sahip olmak

Toplumsal bilincin gelişmesi

21. yüzyılın ihtiyaçlarına kolaylıkla uyumlanan ve kapsayıcı bakabilen evrensel okuryazarların varlığını arttırmak

Gönüllülük Kampları

Bilinç ve alışkanlık kazanılması

Toplumsal meselelerin yerinde deneyimlenmesi

Gönüllülük kültürünün gelişmesi

Aktif gönüllülük yapan genç ve yetişkin sayının artması