KAMP TÜRLERİMİZ

Doğa Kampları

D

oğa kamplarımız ile her yaştan çocuk, genç ve yetişkine doğayı yakından keşfetme ve sosyal duygusal becerilerinin kuvvetlenmesi adına pek çok deneyim sunuyoruz.

E

kolojik dengenin önemli ölçüde hasar gördüğü günümüzde geri dönülemez sonuçlarla karşılaşmadan önce doğanın dilinden anlamamız gerektiğine inanıyoruz. Doğa aslında hepimizin özünde mevcut, yalnızca bu ilişkiyi yeniden keşfetmemiz gerekli diye düşünüyoruz. Eğitim anlayışımızdaki hak temelli yaklaşımdan yola çıkarak, gezegenin de bir iyi olma hakkının bulunduğuna inanıyor ve katılımcılarımızı doğa ile buluşturan kamplar düzenliyoruz.

Y

ÖM KAMP’ın eğitim yaklaşımının özünü oluşturan deneyerek öğrenme, sosyal duygusal beceri gelişimi gibi öğrenme alanlarını destekleyen içeriklerimiz ile yalnızca çocukların katıldığı kampların yanı sıra aile kampları da organize ediyoruz.

Y

ıl içerisinde sıklıkla Sakarya, Bolu, İzmir’de düzenlediğimiz aile yayla kampları, 10-14 yaş grubu için tasarladığımız Doğa için Liderlik kampımız doğa kamplarımızın başında gelmektedir.

Tematik Kamplar

A

yvalık’ta zeytin hasadından, Doğu Ekspresi ile Kars’ta ekolojik peynir turuna… Ege ot festivalinden, sürdürülebilir tarım yapan üreticiler ile pazar kahvaltısına…

D

oğaya kulak kabartmak ve söylediklerini yakından duymak, ekolojik dengeyi keşfetmek, mevsimsel beslenmenin önemini kavramak, yerli üreticiyi desteklemek, ata tohumunu keşfetmenin gezegene duyduğumuz saygıyı pekiştireceğine inanıyoruz. Ekosistem bize tüm cömertliği ile imkanlarını seferber ederken, bu imkanlardan faydalanan kişiler olarak doğal dengeyi gözeterek yaşamamız gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple coğrafi işaretli ürünleri yerinde deneyimlemenin, üreticilerle ilişki kurmanın ve toprağa yaklaşmanın anlamlı olduğuna inanıyoruz. 

B

u inancımızı destekleyecek etkinliklerimizi ailelere sunuyor ve hep birlikte yerinde keşfediyoruz. 

Gençlik Kampları

G

ençlik kampları ile katılımcıların sosyal duygusal becerilerini geliştirirken aynı zamanda yaparak öğrenmelerine olanak sağlıyoruz.

G

erçekleştirdiğimiz gençlik kamplarında, gençler doğada vakit geçirirken aynı zamanda spor, kültür ve sanat alanlarında eğlenceli faaliyetlere dahil olarak bir ekip olmayı, saygı ve sevgi kavramlarını, ekolojinin önemini, dürüstlük ve farklılıklara saygı gibi temel değerleri deneyimleyerek özümseme imkanına sahip oluyorlar.

Y

az ve kış okulları, okul sonrası çalışmaları, doğada liderlik ve yaratıcılık kampları gibi belirli yetkinliklerin gelişimi etrafında şekillenen kamplarımızda katılımcılar, uzman eğitmenlerimizin kurguladığı güvenli ekosistemde atölye çalışmalarına katılıyor aynı zamanda akranları ile sosyalleşip anılar biriktiriyorlar. 

Gönüllülük Kampları

D

ünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi siz olun! -Mahatma Gandhi-

B

ir köy okulunun duvarını boyamak, çocuklarla eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda derslerine destek olmak, iklim krizi hakkında çocuk ve gençleri bilgilendirmek ve daha nice dünyanın en acil meseleleri hakkında tasarlanmış sosyal sorumluluk projelerinde aktif yer alıp gönüllülük yapmak istiyorsan doğru yerdesin!

G

önüllülük çalışmalarının gençlerin dünya görüşlerini genişletirken aynı zamanda da liderlik özelliklerini kuvvetlendirdiğine inanıyoruz. 21.yüzyılın ihtiyaç duyduğu vicdanı hür ve empatik liderlerin yetişmesinin sahada elde ettikleri gönüllülük tecrübesinden geçtiğini biliyoruz. Bu sebeple tüm gönüllülük kamplarımızı Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlar’ı çerçevesinde gerçekleştiriyoruz.

S

ürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında daha fazla bilgi almak istersen burayı ziyaret edebilirsin. 

Kurumlara Özel Kamplar

K

urumlara özel interaktif ve uygulamalı deneyimler tasarlıyoruz.

K

urumların ihtiyaçlarına yönelik tasarladığımız eğitim ve atölye içeriklerini, doğada öğrenme felsefesi ile birleştiriyor ve kamp ortamında sunuyoruz. Her kuruma özel olarak, yapılan ihtiyaç analizlerinin ardından hazırladığımız kamplarımızı aşağıdaki temel değerlerimiz üzerine kurguluyoruz;

 • Birbirimizden ilham bulmak ve motivasyon geliştirmek,
 • İnteraktif ve oyuncu içerikler ile atölyeleri aktif katılımlı bir şekilde uygulamak,
 • Empati temelli iletişimi merkeze almak,
 • Duygusal zekanın gelişimini destekleyici eğitim planları oluşturmak,
 • Katılımcıların mizaçlarına uygun içerikler hazırlamak. 

K

urumlar için Kamplar Aşamaları;
 • YÖM KAMP ile tanışırsınız
   • Kurumunuzun ihtiyaçlarını anlamak ve kurum kültürünüze en uygun deneyimleri tasarlamak için sizinle tanışmaya geliyoruz. 
 • İhtiyaç Analizi
   • Sizlerden aldığımız bilgiler ışığında deneyim tasarımcılarımız ihtiyaçlarınızı ve ekosistemi araştırıyor ve küresel trendleri analiz edip, kurumunuzun ihtiyaçları doğrultusunda yorumluyor. 
 • Deneyim Tasarımı
   • İhtiyaç analizimiz sonrası oluşturduğumuz yol haritasını sizinle paylaşıyoruz. Onayınızın ardından derinlemesine tasarım sürecine giriyoruz. 
 • Eğitimin Gerçekleşmesi
   • Daha önce belirlenen eğitim zaman ve mekanında eğitimimizi gerçekleştiriyor ve hep birlikte keyifli bir deneyim yaşıyoruz. 
 • Raporlama 
  • Eğitimin gerçekleşmesinin ardından değerlendirme raporumuzu hazırlıyor ve size sunuyoruz.