MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.) aşağıda bilgileri yer alan taraflar arasında akdedilmiştir.

SATICI BİLGİLERİ:

Unvanı                                                  : YÖM Kamp Eğitim Organizasyon Anonim Şirketi

Adresi                                                   : Kozyatağı Mahallesi, Bayar Cad. Değirmen Sok. Ouno Park Evleri B Blok Daire: 1-2 34742 Kadıköy, İSTANBUL

Mersis No                                            : 0983-0817-0030-0001

Telefon                                                  : +90 216 410 29 66/ 0552 823 79 66

E-posta Adresi                                    : bilgi@yomkamp.com

Yukarıda fatura detayları kısmında adı geçen alıcı

İşbu Sözleşme’de, Satıcı ve Alıcı, ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.) konusu, Alıcı’nın, Satıcı’ya ait olan www.yomkamp.com internet sitesi (Bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.) üzerinden elektronik ortamda satın aldığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen malın satışı ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN  BİLGİLERİ:

3.1. Malın, kampın, gezinin, etkinliğin  temel özellikleri Satıcı’ya ait sitede, ön bilgilendirme formunda ve aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

3.2. Mal, kampın, gezinin, etkinliğe   ilişkin aşağıdaki tabloda listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler, üzerlerinde güncelleme veya değişiklik yapılana kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.3. Sözleşme konusu mal, kamp, gezi ve etkinliğin   tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir. Mal, kamp, gezi ve etkinliğe ilişkin her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler Alıcı tarafından ödenecektir.

Malın Adı, Temel NitelikleriAdediMalın Tüm Vergiler Dahil Toplam Fiyatı
   

Gerçekleşeceği Adres                        :                             

Fatura Adresi                                       :             

Satın Alma Tarihi                 :

Ödeme yöntemi                  :

MADDE 4- CAYMA HAKKI

4.1 Alıcı, mesafeli satış sözleşmesini ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce Ön Bilgilendirme Formu ve işbu Sözleşme ile Satıcı tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

4.2. Alıcı’nın aşağıda yer alan sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı/Sağlayıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

İşbu Sözleşme konusu kamp, belirli bir tarihte veya dönemde yapılan konaklama, eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin olduğundan Alıcı’nın Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca cayma hakkı bulunmamaktadır.

Bununla birlikte Satıcı, kampın satın alındığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde cayma hakkı sunmaktadır. Bu durumda Alıcı’nın ödemiş olduğu bedel Alıcı’ya iade edilir. Kampın ,gezi , etkinliğin ,hizmetin gerçekleşeceği tarihe 15 (onbeş) gün süre kalması halinde Alıcı’nın ödemiş olduğu bedelin yarısı Alıcı’ya iade edilir. Günübirlik hafta sonu ve İstanbul etkinliklerinin gerçekleşeceği tarihe 3 (üç) gün süre kalması halinde ise cayma talebinde bulunulmasında Alıcı’nın gezi bedeli başka bir geziye aktarılabilir. Kampın, gezi, etkinliğin ,hizmetin gerçekleşeceği tarihe 15 (onbeş) günden daha az süre kalması halinde cayma talebinde bulunulması halinde ise Alıcı’ya herhangi bir iade yapılmayacaktır.

Ancak Kampın ,gezi , etkinliğin ,hizmetin gerçekleşeceği tarihe 5 (beş) günden daha az süre kalması halinde cayma talebinde bulunulması halinde ise , etkinlik tarihini kapsayacak doktor raporu, birinci derece yakınların vefatı ( vefat belgesi ibrazlı), ameliyat veya hastaneye yatış raporu ibraz edilmesi durumunda, etkinlik için yapılan ödeme, başka bir etkinlikte kullanılmak üzere 1 yıl kullanma hakkı tarafınıza tanımlanır. İptal etme durumunda katılımcıların bilgi@yomkamp.com adresine e-posta olarak ya da 0552 823 79 66 numaralı telefona detayları bildirmeleri gerekmektedir.

4.3 Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle kampın ,gezi , etkinliğin ,hizmet iptal edilir ya da kampın ,gezi , etkinliğin ,hizmet tarihlerinde değişiklik yapılması gerekirse Alıcı, kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE 5- GENEL-ÖZEL HÜKÜMLER

5.1. Alıcı, malın temel niteliklerine (cinsi ve türü, miktarı, birim fiyatı, satış bedeli, ödeme- tahsilat bilgileri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile ve cayma hakkı) ilişkin bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit-onayları verdiğini kabul eder.

5.2. Alıcı Site üzerinden vereceği siparişlerde aynı sepet içerisinde birden fazla sipariş verebilecektir.

5.3. Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu olan ve Site üzerinden satışı gerçekleşen kamplar, Satıcı tarafından Site’de ve işbu Form’da belirtilen yer ve zamanlarda gerçekleşecek olup Alıcı kampı belirtilen tarihte ve yerde alacağını kabul eder. Satıcı Alıcı’nın kampa katılması ile bağlı olmayacak, Alıcı’nın kampa katılmaması halinde de Satıcı edimini ifa etmiş sayılacaktır.

5.4. Alıcı’nın, Satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, malı teslim almadan, hizmeti almadan önce malın/hizmetin bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan/ ifa tarihinden önce mal/hizmet bedelinin Satıcı’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, Satıcı tek taraflı olarak Sözleşme’yi iptal edebilir, malı teslim etmeyebilir, hizmeti ifa etmeyebilir. Mal teslimatı/ifası sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun mal/hizmet bedelinin Satıcı’ya ödememesi halinde, mal bedeli en geç 3 (üç) gün içinde Alıcı tarafından tüm giderleri Alıcı’ya ait olmak üzere Satıcı’ya iade edilir. Satıcı’nın iadeyi kabul etmeksizin mal bedeli alacağına ilişkin takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halde saklıdır. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

5.5. Kampın ,gezi , etkinliğin ,hizmetin normal satış/ ifa koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile belirlenen tarihte gerçekleştirilememesi halinde Satıcı ifa ile ilgili olarak Alıcı’yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı’nın Satıcı tarafından belirlenecek ileri bir tarihte gerçekleşecek olan kampa katılım hakkı olacaktır. Alıcı’nın ileri bir tarihte gerçekleşecek olan kampa katılım sağlamak istemediği durumlarda, talebi halinde Alıcı’ya mal kapsamında yapmış olduğu ödemeler iade edilecektir.

5.6. Site’de yer alan Kampın, gezi , etkinliğin ,hizmet belirli bir katılımcı sayısına ulaşmadıkça gerçekleştirilmeyecek olup böyle bir durumun söz konusu olması halinde Alıcı, bu hususa ilişkin Satıcı tarafından bilgilendirilecektir. Bu durumda Alıcı’ya Kampın ,gezi , etkinliğin ,hizmet kapsamında yapmış olduğu ödemeler Alıcı’ya iade edilecektir. Alıcı’nın talebi halinde Satıcı’nın onayı ile Alıcı’nın ödeme yaptığı tutara uygun, benzer bir kamp alması söz konusu olabilecektir.

5.7. Satıcı olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu kampın ,gezi , etkinliğin ,hizmetin gerçekleştirilemeyeceğinin anlaşılması halinde Alıcı’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile Alıcı’yı ödeme yaptığı tutara uygun başka bir Kampın ,gezi , etkinliğin ,hizmete kaydedebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır.  Alıcı’nın onay vermediği hallerde Alıcı’nın yapmış olduğu ödemeler 30 (otuz) iş günü sonunda iade edilecektir.

5.8. Alıcı tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini bilgi@yomkamp.com üzerinden Satıcı’ya iletebilecektir.

5.9. Alıcı ile kurulacak olan Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu olan mala ilişkin ödemeler ilgili aracı kuruluş tarafından kredi kartı aracılığı ile yapılabilmektedir. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunabileceği gibi, farklı taksit seçeneklerine bölünmek suretiyle de ödemede bulunulabilir. Satış bedelinin bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödendiği durumlarda bu kartların tanıdığı tüm imkanlar, doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır. Bu çerçevede gerçekleşen ve Satıcı’nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği mal satışları, işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değil, peşin satıştır. Satıcı’nın mevzuat kapsamında taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevzuat çerçevesinde saklıdır. Alıcı’nın temerrüdü durumunda yürürlükteki mevzuatın öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir. Ödeme yapılan karta ilişkin banka kampanyalar düzenleyerek seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanın inisiyatifindedir. Kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planının oluşturulması bankanın inisiyatifindedir. Alıcı bu hususta Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

5.10. Alıcı, Sözleşme konusu kampın ifası için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu kamp bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu Kampın ,gezi , etkinliğin ,hizmete  ilişkin ifa yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. Alıcı bu Sözleşme’nin Alıcı tarafından Site’de kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce Site’nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

5.12. Alıcı, Satıcı’ya ait Site’ye üye/abone olurken/sipariş gerçekleştirirken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları ilk bildirim üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.13. Alıcı, Satıcı’ya ait Site’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

5.14. Alıcı, Satıcı’ya ait Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

5.15. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Satıcı’nın Alıcı’ya karşı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.16. Kamp ,gezi , etkinlik süresince fotoğraf çekimi ve fotoğrafların sosyal medyada yayınlanması Satıcı’nın insiyatifinde olup , Alıcı bu durumu peşinen kabul eder.

5.17.  Alıcı ,gezi, etkinlik ya da kampa katılıp , bitiş süresinden önce ayrılması halinde Satıcı’ya ödediği bedelin iadesini talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

5.18. Kamp ,gezi , etkinliklerde  kullanılmayan ulaşım, yemek bedelleri iade edilemez. Akıştaki yemek listesi durum ve şartlara göre değişiklik gösterebilir. Alıcı bu durumu kabul ve beyan eder.

5.19.  Gezi ve kamplarda yapılması planlanan etkinlik ve atölyeler Satıcı’nın insiyatifinde olup gerekli görülmesi halinde içerik değişikliği yapılabilir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder.

5.20. Kampın ,gezi , etkinliğin başlangıcında ve bitişinde gezi programında belirtilen yerlerin dışında hiçbir yerde ulaşım aracına binilemez ve inilemez. Alıcı, akışta belirtilen saat ve güzergahlar haricinde ulaşım talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

5.21. Alıcı, fatura bilgilerini satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Alıcı kredi kartı ile yapılan taksitli ödemelerde Satıcının yansıtacağı kredi kartı komisyon bedeli tutarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.22. Gezilerimiz, etkinliklerimiz ve kamplarımız yeterli kontenjan sayısına ulaştığında geçerlidir. Yeterli katılım sağlanamadığı durumda Satıcı gezi tarihini erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir. İptal bildirimleri Alıcı’nın bildirmiş olduğu e-posta adresine yazılı olarak yapılmaktadır.

5.23. Gezilerin, etkinliklerin ve kampların yapılacağı yer, güzergah , tarih aralığı ve diğer özellikleri yomkamp.com web sitemizde ilan edilmektedir. Alıcı iş bu sözleşmenin imzalanması ile geziye ilişkin tüm şartları kabul ettiğini taahhüt eder.

5.24. 18 yaşından küçük çocuklar ve ebeveynleri ile yapılan geziler esnasında çocukların başına gelebilecek tüm kaza ve olaylardan ebeveynler bizzat sorumludur. Bunlarla ilgili olarak Alıcı’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını beyan , Kabul ve taahhüt ederler.

5.25.  18 yaşından küçük çocuklar ve ebeveynleri ile yapılan gezilerde , çocukların yeme-içme , giyinme  barınma ve diğer tüm iş ve işleri ile ilgilenme ve bunları ifa yükümlülüğü ebeveynlerine aittir.

5.26. Alıcı, Satıcı’ya ait kamp, gezi ve etkinlikler hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde davranışlarda bulunamaz.

MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME/ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ

Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuracak olup başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvurular o ilçe kaymakamlığına yapılabilir. Belirlenen parasal sınırı aşan durumlarda taraflar, Tüketici Mahkemeleri’nin yetkili olacağını kabul etmiştir.

MADDE 7- TEMERRÜT

Alıcı, Site’de kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8- BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, cümlesinin, bölümünün kısmen veya tamamen geçersiz olması, iptal edilmesi veya uygulanamaz hale gelmesi halinde, bu durum, diğer maddelerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecek ve diğer maddeler yürürlüğünü sürdürecektir. 

8 (sekiz) maddeden oluşan işbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.